ხშირად დასმული კითხვები ავტორიზაცია  |  რეგისტრაცია
მარინა მეტრეველი
კატეგორიები

საჭირო ინფორმაცია

განთავსების საშუალებები

სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმი

კვების ობიექტები

ღვინის ტურიზმი

ტურისტული კომპანიები და ორგანიზაციები

გართობა

საქმიანი ტურიზმი

რეგიონალური თვითმართველობები

მარინა მეტრეველი
კატეგორია: ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ადამიანები
რეგიონი: თბილისი
მისამართი: თბილისი, ინფორმაცია არ არის
ტელეფონი: (+995 032) 281393 / (+995 599) 503399
ვებ-გვერდი: http://www.marinametreveli.ge
4229აღწერა

სამეცნიერო ხარისხი:

2002წ. – ეკონომიკის დოქტორი

დისერტაცია თემაზე: „ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“

(დიპლ. #003237)

დიპლომები:

1981წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი – ინჟინერ-მექანიკოსი

(დიპლ. #190316)

1982წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტი-88, დოკუმენტური ფილმების ავტორ-ოპერატორი

(დიპლ. #0667)

1988წ. – საქართველოს მინისტრთა საბჭოს სოციალური მართვის ცენტრი, „საერთაშორისო ბიზნესი“

(დიპლ. # 12940)

1999წ. – UNWTO, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, “საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა და სტრატეგია“; მადრიდი, ესპანეთი

(UNWTO –ს დიპლომი) http://unwto.org/en

2006წ. – „საერთაშორისო მოგზაურობა, ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა“, ტურიზმის მენეჯერ-მარკეტოლოგის სპეციალობით, Williams College; ლონდონი, გართიანებული სამეფო

(დიპლ. #M608M5844)

2006წ. – UNFPA გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი, „კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი“

(UNFPA –ს დიპლომი) http://www.unfpa.ru/ru/index

სერტიფიკატები:

1995-1996წწ. – „ინგლისური ენა“, “British Council“, დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიhttp://www.aedas.com/British-Council-Dubai

2002 წ. – „პროექტის ციკლის მართვა”, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

2003. – „პროექტის ციკლის მართვა – განხორციელება“, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

2003. – „დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტი და ეკოტურიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ – (InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) BMZ, საქართველო – გერმანია; ქ. თბილისი http://www.inwent.org/karriere/index.php.de

2004წ. – „ტურიზმის განითარების თანამედროვე ტენდენციები“ – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაUNWTO; ქ. თბილისი http://unwto.org/en

2004წ. – „საქმისწარმოება“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.undp.org.ge/

2004წ. – „მენეჯმენტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.undp.org.ge/

2005წ. – „პერსონალის მართვა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“, PR– საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „საქმიანი ეტიკეტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „ტრენერთა ტრეინინგი – ტრეინინგების ორგანიზება და მენეჯმენტი“ (FRDL – პოლონეთის ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეთა ასოციაცია, SATMA – საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ასოციაცია); ქ. თბილისი

2006წ. – „ინგლისური ენა (Intermediate, Upper Intermediate)“ – Scott’s College, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო http://www.scottscollegelondon.com/

2008წ. – „გლობალიზაცია, საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ინოვაციური პოლიტიკა“ – სოციალური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი, ICSRPA; ქ. თბილისი

2009წ. – „სოციალური ეკონომიკა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNICEF-ის ერთობლივი სპეციალური კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.unicef.org/georgia/about.html

2009წ. – „ტურიზმი“ – ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ნაციონალური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. ქაირო

2009წ. – „ტრეინინგი ტრენერებისთვის – სასტუმროს მენეჯმენტი“ – CESO (კანადა) და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.ceso-saco.com/Where-We-Work/Asia.aspx

2012წ. –4TUNE, “ტურიზმის ოპერირებისა და მენეჯმენტის სისტემები ტუროპერატორებისათვის”; ქ. თბილისი

სამუშაო გამოცდილება

1991-1994წწ. – ტურისტული კომპანია „ფენიქსი“, პრეზიდენტი

1994-1996წწ. – კომპანია „GEORGIAN TRADING Co. LLC“, მეორე პარტნიორი (დუბაი, არაბეთის გართიანებული საემიროები)

1996-1997წწ. – უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოება, ტექნიკური განყოფილება, უფროსის მოადგილე

1997-1998წწ. – მრეწველობის სამინისტრო – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, თავმჯდომარე

1998-2000წწ. – თბილისის მერიის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი – თავმჯდომარის მოადგილე

2000-2001წწ. – თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი – პედაგოგი  http://www.tsu.edu.ge/

2000 წლიდან დღემდე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი, წამყვანი სპეციალისტი  http://www.parliament.ge/

2001-2006წწ. – საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტუროლოგიის ფაკულტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის გამგე, პროფესორი

2004 წლიდან დღემდე – რეგისტრირებული კავშირის „სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი”, პრეზიდენტი

2006-2007წწ.– თბილისის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი http://www.tafu.edu.ge/

2009-2010 წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი, პროფესორიhttp://iliauni.edu.ge

2011 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულება, ტურიზმის მაგისტრატურის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი  http://gtu.ge

2012-2013 წწ. – საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და ადმინისტრირების სკოლა, ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი http://gu.edu.ge

საერთაშორისო ასოციაციების და აკადემიების წევრობა

1999წ. – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საუნივერსიტეტო სწავლების ასოციაციის წევრი  http://unwto.org/en

2001-2009წწ. – რუსეთის ტურიზმის ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი   http://www.nat-moo.ru/

2009 წლიდან – ტურიზმის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი http://www.intacadem.ru/

2011 წლიდან – საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპოდენტი

სამეცნიერო საქმიანობა: სახელმძღვანელო, მონოგრაფიები, ლექსიკონი, ცნობარი

2003წ. – „ტურიზმი“  http://marinametreveli.ge/

2004წ. – „ტურიზმი და გარემოს დაცვა – ეკოტურიზმის საფუძვლები“, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/851FU7I854CLVDH7ALV83ABQN1N7VGDGND3JN8V3U45NT2JP1L-28448?func=full-set-set&set_number=057438&set_entry=000002&format=999

2004წ. – „ტურიზმის თეორია“, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე  http://marinametreveli.ge/

2006წ. – „ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ – ქართული განმარტებითი ლექსიკონი“, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/?func=full-set-set&set_number=109358&set_entry=000001&format=999200

2007წ. – „სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის, ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობების წესები (ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები)“  http://marinametreveli.ge/

2008წ. – „ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები“  http://marinametreveli.ge/

2010წ. – „Effects of the August 2008 War in Georgia on Tourism and Its Resources”, წიგნი – „Tourism, Progress and Peace”, თავი 9, Edited by I Kelly, University of Western Australia, Australia, O Moufakkir, Stenden University, Netherlands   http://bookshop.cabi.org/default.aspx?site=191&page=2633&pid=2250

2011წ.– „ტურიზმის ბიზნესი – ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი“  http://marinametreveli.ge/

2011წ.  „ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა“ http://marinametreveli.ge/

2012  წ. - “გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი”  http://marinametreveli.ge/

2014წ. – „ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვებიბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულენაზე   http://marinametreveli.ge/

2014 წ. – „ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოებაბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე   http://marinametreveli.ge/

სამეცნიერო შრომები:

2000. – „მოსაზრებები საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების განვითარების შესახებ“, მაკრომიკრო ეკონომიკა #5

2000წ. – „ტურიზმის განვითარების ზეგავლენა სოციალურ გარემოზე“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #3-4

2001წ. – „საერთაშორისო ტურიზმის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #3-4

2001წ. – „საქართველოში ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #8

2001წ. – „ტურისტული ბიზნესის ტექნოლოგია თანამედროვე პირობებში“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #9-10

2001წ. – „მსოფლიოში ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“, ჟურნალი – „ეკონომიკა“, #11–12

2003წ. – „საქართველოს ტურიზმი და კულტურა“, თავი წიგნიდან: „საქართველოს კულტურა“, თურქულ ენაზე

2004წ. – „საქართველო ტურიზმისა და კურორტების ქვეყანაა“, ჟურნალი – საქართველოს კურორტები, #5

2005წ. – „ტურიზმი გუშინ, დღეს, ხვალ“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3

2005წ. – „ეკო-ტურიზმის მნიშვნელობა გარემოსდაცვით საქმიანობაში“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3

2008წ. – „რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“– მოხსენებათა კრებული

2008წ. – „რელიგიური ტურიზმი საქართველოში – წინაისტორია და განვითარების პერსპექტივები“, ჟურნალი – “„საქართველოს ეკონომიკა“,#7

2008წ. – „ტურიზმში არსებული მდგომარეობა და განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, ჟურნალი – „საქართველოს ეკონომიკა“„, #9

2008წ. – „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ერთობლივი კონფერენციის – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“– მოხსენებათა კრებული

2008. – „ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“– მოხსენებათა კრებული

2008წ. – „აქ იყო ომი, დღეს შეგიძლიათ დაისვენოთ“, ჟურნალი – ბიზნეს ნიუსი, #1   http://banksandfinance.ge/tourism/113-turizmi.html

2008წ. – „საქართველოში ტურიზმი პროფესიული კადრების დეფიციტს განიცდის“, ჯურნალი – ბიზნესი და კანონმდებლობა #11

2008წ. – „რატომ არ ვითარდება შიდა ტურიზმი საქართველოში“, „რეზონანსი“, #10, ნოემბერი

2008წ. – „ტურიზმი ომამდე და ომის შემდეგ“, „ბანკები და ფინანსები“, #11 დეკემბერი

2008წ. – «Религиозный туризм – Туризм действительно приоритет?», Аргументы и факты, #37, სექტემბერი

2008წ. – «Туризм после войны, как обращать минусы в плюсы», Аргументы и факты , #42, ოქტომბერი

2009წ. – „ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“– მოხსენებათა კრებული

2009წ. – „ქვეყანას ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი კანონმდებლობა უნდა ჰქონდეს“,GHN, 29 ოქტომბერი

2009წ. – „შიდა ტურიზმი საქართველოში“ – Georgia Today, 30 აგვისტო

2009წ. – „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“

2010წ. – „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა)“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

2010წ.  „Religious sanctuaries and the development of pilgrimage tourism in Georgia“, Journal of Heritage Tourism, Taylor&Francis Group, London, UK

2010 “სად ინახება მაცხოვრის სუდარა”, გაზეთი “ქართული სიტყვა”, 12 ივნისი  http://faith.ge/index.php?newsid=616

2010წ. – „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ინოვაციები ბიზნესში“, ბათუმი

2010წ. – „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, ქუთაისი

2010წ. – „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი

2010წ. – „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“; ბათუმი, ტრაბზონი  http://www.bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf

2010წ. – „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში”, თბილისი

2010წ. – „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „განათლება და განვითარება

2010წ. – „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“, ქუთაისის უნივერსიტეტის, II რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული:„საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“

2010წ. – „Перспективы развития и регулирования экскурсионного дело в Грузи, კონფერენციისბათუმი – გიდების ფორუმი“, მოხსენებათა კრებული

2011წ. – „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.

http://www.bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf

2011წ. – „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვ&ფოტო გალერეა


ვიდეო გალერეა
ინფორმაცია არ არის


ინფორმაცია არ არის


კომენტარები
© 2011-2017, TRAVEL IN GEORGIA.